„Nawiguj swoją Firmę” – ankieta

„Nawiguj swoją Firmę” – ankieta

Pobierz poniższą ankietę, odpowiedz na 10 pytań i dwa dodatkowe. Prześlij ankietę na podany adres. Po kilku dniach prześlemy Ci propozycję zmian, które będziesz mógł zacząć wdrażać w swojej Firmie. Za nic nie płacisz, ani za ankietę, ani za ocenę. 🙂

Zapraszamy

 

ankieta

Projekt „Nawiguj swoją firmę odcinek 3”

Projekt „Nawiguj swoją firmę odcinek 3”

Zapraszam na kolejny odcinek informacji na temat Controlingu BSC.

Odcinek 3

Kluczem we wdrożeniu BSC jest właściwa dystrybucja celów i ich dekompozycja na wszystkie obszary przedsiębiorstwa. Kluczową rolę odgrywają tu systemy informatyczne. Informacja musi dotrzeć do właściwych osób, we właściwym czasie i musi być wiarygodna. Wartość historyczna powinna być na bieżąco, automatycznie uzupełniana o aktualne dane, pochodzące z controllingu, aby pozwalać na zarządzanie wskaźnikiem.

Poszczególne działy firmy powinny znać swój wpływ na realizację celu – wkraczamy tu w element motywacyjny wdrożenia BSC.

Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie BSC w portalu firmowym, choć dobre efekty można uzyskać nawet z prostym, właściwie zarządzanym, arkuszem Excela.

Zrównoważona Karta Wyników jest kolejnym narzędziem, które może pomóc zarządzać przedsiębiorstwem – na każdym szczeblu zarządzania błyskawicznie dostarcza informacji o stanie firmy/sektora/działu. Warto podkreślić słowo „narzędzie” – BSC samo w sobie nie zapewnia sukcesu, dopiero właściwie zastosowane daje efekty. Należy też pamiętać, że nie każda organizacja jest gotowa na takie wdrożenie – rady, jak się do niego przygotować, już wkrótce będą dostępne na naszych stronach.

Controlling i koncepcja Balanced Scorecard to obszary wspierające się: Rola controllingu we wdrażaniu koncepcji Balanced Scorecard jest bardzo znacząca.

Koncepcja Balanced Scorecard to doskonała okazja, aby stworzyć w przedsiębiorstwie nowoczesny controlling.

Na czym polega i czym jest w rzeczywistości „nowoczesny controlling”?

Niestety w bardzo wielu przedsiębiorstwach controlling ma charakter jednostki kontrolnej, nazywanej kontrollingiem, pisanym przez „K”. Rola takiego działu sprowadza się w zasadzie do generowania mniejszych lub większych raportów, opartych w większości na analizie przeszłości, czasem rola controllingu jest zredukowana do „zarządzania liczbami”…

Controlling, który ma właśnie taki wizerunek, jest komórką przetwarzającą całe stosy informacji, informacji, która mimo tego przerobu nie jest wykorzystywana, gdyż opiera się na danych historycznych.

Sensem controllingu NIE JEST produkcja segregatorów, plików raportów i zapełnianie archiwum dokumentami które nie ma kto czytać (o analizie nie wspominając)

Nowoczesny controller powinien za pomocą zorientowanych na przyszłość informacji, sugerować managerom najlepsze w danych okolicznościach rozwiązania dla przedsiębiorstwa. Rola controllera ewoluuje w kierunku „doradcy wewnętrznego”. Nie wystarcza już, że controller poprawnie zestawia dane historyczne oraz potrafi je zinterpretować. Controller staje się w wielu dobrze zarządzanych przedsiębiorstwach katalizatorem zmian – nawigatorem w drodze do celu

Oczywiście jest to długa i wyboista droga, ale znane nam motto „dobrze jest mieć zaufanie, ale jeszcze lepiej kontrolę” coraz bardziej traci na znaczeniu. Ważne jest aby pamiętać, że dobrze wybrane i powiązane systemowo mierniki (drogowskazy) mają tworzyć ramy dla pracowników. Jeśli controllerzy będą w stanie sprostać tym wymogą, to komórki controllingowe przestaną być „miejscem powstawania kosztów” a staną się „miejscem tworzenia wartości”. Dzięki posiadanym informacjom controller stanie się niezastąpionym partnerem managementu.

 

W kolejnych odcinkach:

 • Jak 4 perspektywy systemu BSC mogą zmienić Twoją firmę?
 • Jak możesz wykorzystać Balanced Scorecard do skutecznego zarządzania firmą?
 • Jak w praktyce precyzować i przekładać strategię i wizję konkretne na cele strategiczne firmy?
 • Jak planować cele niższego rzędu?
 • Jakie są praktyczne zalety systemu BSC?
 • Jak zbudować wskaźnikowy model doskonałości biznesowej?
„Nawiguj swoją Firmę” cd

„Nawiguj swoją Firmę” cd

Dziś kolejny odcinek informacji na temat Controlingu BSC

Odcinek 2

Znamy cel podroży, mamy biznes wiec w drogę … po nawigację lub podążajmy w stronę słońca (byleby tylko się nie sparzyć).

Po pierwsze trzeba właściwie dobrać wskaźniki (wskazówki, drogowskazy) w różnych perspektywach. Tu na szczęście nie trzeba wyważać otwartych drzwi – wiele osób zrobiło już na tym naukową karierę, przetarło szlak, przetestowało, przejechało skutecznie tą drogę wiec po co uczyć się na własnych jeśli można na cudzych bledach i wykorzystać ich doświadczenia.

Po drugie wskaźniki trzeba dystrybuować, poprawiać, mierzyć – muszą one stać się swoistą „autostradą”, pozwalającą komunikować strategię i usprawniać jej realizację na różnych szczeblach przedsiębiorstwa. Jeszcze niedawno było to w zasadzie niemożliwe.. W dzisiejszych czasach w realizacji tych zamierzeń pomagają zaawansowane narzędzia informatyczne.

Po trzecie wskaźniki można zgrupować w 4 perspektywach: finansowej, Klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju (tzw. napęd 4×4 czyli perspektywy balanced scorecard).

 • perspektywa finansowa to długoterminowy cel przedsiębiorstwa, jakim jest zwrot z inwestycji; jest punktem odniesienia dla celów z pozostałych perspektyw – w końcu celem jest zysk, pieniądze, taki z reguły jest sens prowadzenia biznesu.
 • perspektywa Klienta definiuje, co należy zrobić, aby zadowolić Klientów (zdobyć i utrzymać) to dzięki nim zarabiasz
 • perspektywa procesów wewnętrznych – jak udoskonalić organizację tak, aby usprawnić realizację celów zawartych w powyższych perspektywach.
 • perspektywa rozwoju ma zapewnić infrastrukturę do realizacji strategii – nowoczesny sprzęt i wykwalifikowaną, mało-rotującą kadrę.

Zdefiniowanie wskaźników w każdym obszarze pozwala precyzyjnie opisać strategię przedsiębiorstwa. Wyraźne, logiczne powiązanie między perspektywami: naszym celem jest zarabianie (finanse), aby zarabiać potrzebny jest sukces rynkowy – Klient, do którego dotrzemy i usatysfakcjonujemy dzięki efektywnej organizacji (procesom wewnętrznym), zapewniającej stałe inwestowanie w rozwój. Patrząc od drugiej strony: inwestycje w ludzi i infrastrukturę stworzą sprawną organizację, która zapewni przewagę i sukces na rynku oraz zyski inwestorom, właścicielom.

Zatem wskaźniki powinny zawierać:

 • Cel strategiczny
 • Miernik realizacji
 • Wartość historyczną
 • Wartość oczekiwaną
 • Termin osiągnięcia

O perspektywach i wskaźnikach w kolejnym odcinku…

 

Projekt „NAWIGUJ SWOJĄ FIRMĘ”

Projekt „NAWIGUJ SWOJĄ FIRMĘ”

Z ogromną przyjemnością informuję, że Akademia Citizens of the World rozpoczyna projekt „NAWIGUJ SWOJĄ FIRMĘ”. Projekt ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w osiąganiu jak najlepszych wyników i  maksymalnych zysków.

Projekt opiera się na idei Controlingu BSC.

Czym jest  Controling BSC ( Ballanced Scorecard)?

To narzędzie wykorzystywane na całym świecie, które jest nieodłącznym elementem pomagającym w prowadzeniu biznesu. Co ważne jest dla każdej firmy i w każdej branży.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odsyłam do artykułu poniżej

Jak działa to narzędzie i jak możesz je wykorzystać w swojej firmie? Wkrótce więcej informacji.

Zapraszam. (więcej…)