20-04-2016 r. We Włocławku rozpoczął się 7 Festiwal Nauki Kultury i Przedsiębiorczości. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Andrzej Blikle – „Firma XXI wieku”. Znakomity wykład.

Artykuł na ten temat wkrótce na blogu.