Dziś kolejny odcinek informacji na temat Controlingu BSC

Odcinek 2

Znamy cel podroży, mamy biznes wiec w drogę … po nawigację lub podążajmy w stronę słońca (byleby tylko się nie sparzyć).

Po pierwsze trzeba właściwie dobrać wskaźniki (wskazówki, drogowskazy) w różnych perspektywach. Tu na szczęście nie trzeba wyważać otwartych drzwi – wiele osób zrobiło już na tym naukową karierę, przetarło szlak, przetestowało, przejechało skutecznie tą drogę wiec po co uczyć się na własnych jeśli można na cudzych bledach i wykorzystać ich doświadczenia.

Po drugie wskaźniki trzeba dystrybuować, poprawiać, mierzyć – muszą one stać się swoistą „autostradą”, pozwalającą komunikować strategię i usprawniać jej realizację na różnych szczeblach przedsiębiorstwa. Jeszcze niedawno było to w zasadzie niemożliwe.. W dzisiejszych czasach w realizacji tych zamierzeń pomagają zaawansowane narzędzia informatyczne.

Po trzecie wskaźniki można zgrupować w 4 perspektywach: finansowej, Klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju (tzw. napęd 4×4 czyli perspektywy balanced scorecard).

  • perspektywa finansowa to długoterminowy cel przedsiębiorstwa, jakim jest zwrot z inwestycji; jest punktem odniesienia dla celów z pozostałych perspektyw – w końcu celem jest zysk, pieniądze, taki z reguły jest sens prowadzenia biznesu.
  • perspektywa Klienta definiuje, co należy zrobić, aby zadowolić Klientów (zdobyć i utrzymać) to dzięki nim zarabiasz
  • perspektywa procesów wewnętrznych – jak udoskonalić organizację tak, aby usprawnić realizację celów zawartych w powyższych perspektywach.
  • perspektywa rozwoju ma zapewnić infrastrukturę do realizacji strategii – nowoczesny sprzęt i wykwalifikowaną, mało-rotującą kadrę.

Zdefiniowanie wskaźników w każdym obszarze pozwala precyzyjnie opisać strategię przedsiębiorstwa. Wyraźne, logiczne powiązanie między perspektywami: naszym celem jest zarabianie (finanse), aby zarabiać potrzebny jest sukces rynkowy – Klient, do którego dotrzemy i usatysfakcjonujemy dzięki efektywnej organizacji (procesom wewnętrznym), zapewniającej stałe inwestowanie w rozwój. Patrząc od drugiej strony: inwestycje w ludzi i infrastrukturę stworzą sprawną organizację, która zapewni przewagę i sukces na rynku oraz zyski inwestorom, właścicielom.

Zatem wskaźniki powinny zawierać:

  • Cel strategiczny
  • Miernik realizacji
  • Wartość historyczną
  • Wartość oczekiwaną
  • Termin osiągnięcia

O perspektywach i wskaźnikach w kolejnym odcinku…