W dniu 22.09.2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku a Akademią Citizens of the World.W porozumieniu wyrażono wolę współpracy i koordynacji wspólnych działań na rzecz wzmacniania jakości kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również w celu łączenia działań z zakresu biznesu i nauki.
Dodatkowo ustalono płaszczyznę wzajemnej współpracy w zakresie przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym, w obszarze nauk społecznych, w szczególności komunikacji społecznej i zarządzania.

REKTOR – prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski i Dyrektor Ewa Śmigielska
Czas na rozpoczęcie wspólnych projektów i ich realizację