Z ogromną przyjemnością informuję, że Akademia Citizens of the World rozpoczyna projekt „NAWIGUJ SWOJĄ FIRMĘ”. Projekt ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w osiąganiu jak najlepszych wyników i  maksymalnych zysków.

Projekt opiera się na idei Controlingu BSC.

Czym jest  Controling BSC ( Ballanced Scorecard)?

To narzędzie wykorzystywane na całym świecie, które jest nieodłącznym elementem pomagającym w prowadzeniu biznesu. Co ważne jest dla każdej firmy i w każdej branży.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów odsyłam do artykułu poniżej

Jak działa to narzędzie i jak możesz je wykorzystać w swojej firmie? Wkrótce więcej informacji.

Zapraszam.

Odcinek 1

Cel – max zysku,

kierunek – rozwój,

 trasa – ekonomiczna,

środek dotarcia do celu – controlling z napędem BSC

Przemyślana i opracowana wizja, strategia działania przedsiębiorstwa (nasz cel podróży) na zmiennym i konkurencyjnym rynku (niekiedy drodze przez gąszcz, dżunglę, knieje i wyboje) wydaje się być koniecznością. Główny problem i zasadnicze pytanie brzmi: gdzie są drogowskazy, mapa czy nawigacja by nie ugrzęznąć czy wpaść w bagno czy ugrzęznąć lub zatonąć?

Narzędziem mogącym być Twoją nawigacją w konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu na drodze do celu (sukcesu) jest controlling oparty na BSC (balanced scorecard).

Czy Ballanced Scorecard jest dla mojej firmy? Jak pomaga w prowadzeniu biznesu? Dlaczego Controlling i BSC stają się nieodłącznym narzędziem biznesu na świecie? … to pytania każdego przedsiębiorcy, właściciela dążącego do biznesowego celu bez względu na formę prowadzonego biznesu jego skalę jak i branżę w której funkcjonuje.

Czas spędzony na uszczegóławianiu strategii może być stracony, jeśli ta strategia nie zostanie w ogóle wdrożona lub będzie dostępna tylko na szczeblu zarządu przedsiębiorstwa. Co zatem zrobić, żeby strategia żyła w przedsiębiorstwie?

Przede wszystkim musi być zrozumiała i wdrożona a nie stanowić sekret ojca sukcesu. Musi dotyczyć całego przedsiębiorstwa, zatem pracownicy na każdym szczeblu muszą rozumieć kierunek, w jakim wszyscy powinni kierować przedsiębiorstwo. Oznacza to również, że strategia nie może być tajna lub znana tylko wybrańcom (tzw. wiedza tajemna), czyli należy zapewnić właściwy przepływ informacji w taki sposób, aby każdy pracownik wiedział, co do niego należy i realizując swoje indywidualne cele wpływał na osiąganie celów strategicznych.

Najłatwiej osiągnąć to przez określenie celów przedsiębiorstwa w formie wskaźników. Mając wskaźniki, zarządzanie staje się standardowe: stawiamy cele, przykładamy do nich mierniki, określamy satysfakcjonujące ich wartości, planujemy działania, zapewniające realizację celów oraz ustalamy terminy realizacji i przydzielamy odpowiedzialność.

Problem właściwego „tłumaczenia” strategii na język wskaźników oraz dzielenia tej strategii na poszczególne szczeble firmy był przedmiotem licznych opracowań w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Efektem tych prac stała się  koncepcja  Zrównoważonej (Strategicznej) Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard BSC).

Czym jest zatem BSC i co może dać firmie?

Definicji jest tak wiele, jak opracowań… Najprościej mówiąc, dobrze wdrożone BSC jest drogowskazem, który dostarcza wiarygodnych danych na temat aktualnego położenia (stanu) przedsiębiorstwa, pozwala na szybkie reakcje korygujące, zmianę trasy, drogi, a nie celu podróży oraz ciągłe doskonalenie strategii.

Proste?

Niezupełne ale o tym w kolejnym odcinku ….